Kategorie produktů

Pivovar Nová PakaKdyž za gruntovního pána Viléma Trčky z Lípy roku 1563 celé město i s pivovarem vyhořelo, udělil nástupce Burián Trčka z Lípy roku 1583 sousedům privilej k postavení pivovaru nového. Za tuto udělenou milost platili majitelé z každého vyčepovaného sudu piva pět bílých grošů a z každé várky groše tři. V roce 1601 Jan Rudolf Trčka z Lípy osvobodil město Novou Paku od dávek a roboty, avšak s podmínkou, že obec upustí od vaření piva. Na tuto podmínku občasné přistoupili a od té doby bylo pivo do Nové Paky dováženo z Dřevěnického pivovaru, který patřil vrchnosti. Po zřízení magistrátu v Nové Pace roku 1791, který již nebyl na vrchnosti závislý, si přesto šlechta činila neustále nároky na dodávky svého piva. V této svízelné situaci vedl magistrát se šlechtou vleklý soudní spor, který trval až do všeobecného zrušení roboty. Tato doba již sloužila k přípravám na vybudování pivovaru stávajícího. Po řadě předběžných jednání k získání potřebných financí byla svolána na den 1. dubna 1870 ustavující valná hromada zájemců s programem založení akciové společnosti pro vybudování parostrojního pivovaru v Nové Pace. Nejvyšší finanční podíl nesla obec Nová Paka.

Se stavbou bylo započato 29. března 1871 stavitelem F. Wolfem dle vyhotovených plánů pražské firmy J.V.Novák. Počáteční provoz pivovaru byl zahájen 25. července 1872, a to ve základních budovách varny, spilky, sklepa a omezeného prostoru sladovny. Rokem 1925 vstupuje pivovar do období bohaté konjunktury a připravuje se na renovaci celého objektu. V letech 1927—28 jsou koupeny a namontovány pro sladovnu máčecí štoky, výtah zeleného sladu, čistící stanice na ječmen, dále pak stáčecí stroj na sudy, filtrační zařízení, nové kvasné kádě, ležácké sudy a řada dalších strojových doplňků. V tomto časovém rozmezí se již horečně pracuje na předložení rozpočtů stavebních úprav nové varny, která je nakonec uvedena do provozu za mrazové kalamity leden — březen 1929. Dále je provedena nástavba budov, montáž nové myčky na sudy.Situace během II. Sv. války není pro pivovar Nová Paka tak zlá, jako za války předešlé. V roce 1941 je provedena nástavba kotelny, koupen a namontován vodotrubnatý kotel se zauhlováním a posuvným roštem, postaveny nové stáje pro koně se zasklepením i místností pro obsluhu, doplněn stav ležáckých sudů a pořízen domácí telefon s 10ti místními stanicemi. S blížícím se koncem války se valná část zaměstnanců, odčerpaná z pivovaru do zbrojního průmyslu, vrací zpět k původnímu zaměstnání.

Pivovar se sladovnou v Nové Pace byl do roku 1996 součástí Pivovarů Hradec Králové s.p. jako závod. Na tento závod byla v roce 1996 vyhlášena veřejná soutěž Fondem národního majetku a dne 1.9.1996 byl pivovar v Nové Pace prodán společnosti Městský pivovar Nová Paka a, s.Země původu
Šarže
Typ obalu
Barva
1 - 9 / 32
1 - 9 / 32