Kategorie produktů

Pivovar RychtářPivovar Hlinsko patří mezi pivovary s poměrně krátkou historií. Byl založen v roce 1913 a je posledním pivovarem postaveným v Čechách mezi rokem 1913 a rokem 1971, kdy byly založeny pivovary v Nošovicích a v Mostě.

Myšlenka na postavení pivovaru v Hlinsku vznikla někdy kolem roku 1880. V roce 1912 bylo založeno uskupení s názvem Společenský pivovar, které získalo právo vybudovat pivovar bez sladovny. První pivo zde bylo prodáno 12. prosince 1913. Pivovar byl na tehdejší poměry velmi moderně vybaven, s elektrickým pohonem a s kapacitou varny 100 hektolitrů na jeden var. Ve dvacátých letech činil výstav piva zhruba 26 tisíc hektolitrů. Vařila se piva výčepní, dále 12% světlý ležák a 12% tmavé pivo Hlinecký granát.

V roce 1948 je pivovar znárodněn a stává se součástí Horáckých pivovarů n.p., se sídlem v Havlíčkově Brodě. Začátkem roku 1949 je pak pivovar začleněn do Východočeských pivovarů s ředitelstvím v Pardubicích, které se později, v šedesátých letech, stěhuje do Hradce Králové.

V této době je instalována nová stáčírna lahví a nové ležácké ocelové tanky. Výstav pivovaru se pohybuje v rozmezí 30 000 až 55 000 hektolitrů.

12% světlé pivo získává nový název BLESK a tmavé pivo název MALVAZ.

Rekonstrukce pivovaru pokračuje i na počátku 70. let obnovou spilky a strojního chlazení. Začíná se vyrábět též 11% světlé pivo. Ve druhé polovině sedmdesátých let však dochází k reorganizaci v pivovarnickém průmyslu a pivovar Hlinsko snižuje produkci. Vyrábí se pouze jeden druh piva – 10%. V té době se rozhoduje i o další existenci pivovaru. Vzhledem k nevyhovující stáčírně lahví z roku 1951 se má pivovar stát pouze pivovarem sudovým.

Po deseti letech je znovu obnovena výroba 12% světlého piva. V roce 1981 je zahájena rekonstrukce stáčírny lahví, která probíhá v rekordně krátké době. V témže roce – 12. června – je poprvé stočen do lahví 12% světlý ležák s názvem RYCHTÁŘ. V roce 1984 je v místech staré spilky vybudován nový ležácký sklep, umožňující další zvyšování výroby. Na přelomu let 1987–1988 je také vybudována přečerpávací stanice pro svod veškerých odpadních vod ze závodu. V dalších letech je postupně připravována přestavba nevyhovujícího zdroje tepla za nový.

Na počátku 90. let (1992) je nejprve zprovozněn nový kotel Slatina s odlučovačem popílku. Tento zdroj je v roce 1994 plně nahrazen novou plynovou kotelnou, čímž pivovar výrazně přispívá k čistotě ovzduší a ekologii oblasti, v níž se nachází (Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy). V roce 1992 je též provedena kompletní rekonstrukce strojního chlazení spojená s instalací vířivé kádě a výstavbou kompletního teplovodního hospodářství. Dále je provedena přístavba stáčírny lahví včetně rozšíření skladu a v souvislosti s tím je instalována nová linka s kapacitou 10 000 lahví za hodinu. V průběhu roku 1993 dochází v místě bývalého požahu k výstavbě prostor pro instalaci linky na stáčení nerezových KEG sudů. Tato linka s kapacitou 50 sudů za hodinu je uvedena do provozu během června 1993 a dochází tak k postupnému přechodu stáčení sudového piva z hliníkových obalů do nerezových. Od dubna 1994 je expedováno sudové pivo pouze v nových sudech. Tyto kroky vedou k dosažení do té doby rekordního výstavu piva – 81 700 hl. Až do roku 1996 je pivovar součástí podniku Pivovary Hradec Králové, s.p. . V roce 1996 jej získává společnost IMEX Premium.Země původu
Šarže
Typ obalu
Barva
1 - 9 / 18
1 - 9 / 18